Sotiko - Internet dla Ciebie!

Istnieje nieprzerwanie od 1907 r.TRADYCJE

Bank Spółdzielczy w Dobczycach
działa nieprzerwanie od 1907 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje naszym Klientom niezawodność oraz
wysoki standard usług.

Siedziba banku mieści się w Dobczycach przy ulicy Kilińskiego 2 – gmina Dobczyce, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

NASZE USŁUGI
Oferujemy następujące usługi bankowe:
  • przyjmowanie wkładów pieniężnych oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
  • prowadzenie innych rachunków bankowych
  • prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych
  • udzielanie kredytów osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń
  • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
  • prowadzenie operacji czekowych i wekslowych
  • wykonywanie czynności obrotu dewizowego
  • dokonywanie obrotu papierami wartościowymi
Masz pytania - napisz!

Placówka dostępna dla Klientów:
poniedziałek – piątek: 7:45 – 16:00
soboty: 8:00 – 11:00

Serdecznie zpraszamy!


  Opinia Biegłego Rewidenta

Opinia Biegłego Rewidenta!NASZE ODDZIAŁY:
Raciechowice
(budynek Urzędu Gminy)
Tel. +48 (prefix) 12 271 55 50

Wiśniowa (budynek Urzędu Gminy)
Tel. +48 (prefix) 12 271 40 24

Oddziały czynne w dniach:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 8:00 do 14:00

Serdecznie zapraszamy!KONTAKT:

32-410 Dobczyce, ul. Kilińskiego 2
Tel. +48 (prefix) 12 271 10 02
Tel./fax +48 (prefix) 12 271 10 96

Internet:
bs-dobczyce@isg.pl
www.bs-dobczyce.isg.pl

Licznik: Sotiko - Internet dla Ciebie!
 

© Sotiko - Internet dla Ciebie!2000-2002 All Rights ReservedISG DobczyceAktualizacja: